608 165 517
E - MAIL: info@aktivnisport.cz

Břetislav Brodský
České Budějovice

Bazální metabolismus

Chceme li určit náš optimální příjem energie, musíme znát výdej. Na výdeji se z velké části podílí náš bazální metabolismus BMR - jedná se o množství energie potřebné pro udržení základních životních funkcí (dýchání, činnost orgánů, zejména srdce, plic, mozku)

BMR  - bazální metabolismus

BMR

představuje cca 60-75% našeho energetického výdeje. Současně také vyjadřuje "rychlost" našeho metabolismu a pro zdravý životní styl je žádoucí, mít nastartovaný optimálně rychlý metabolismus. 

Hodnota BMR nikdy nelze určit zcela přesně, ve většině případů se jedná pouze o kvalifikovaný odhad. Existuje několik metod výpočtu a i ty se mohou procentuelně velmi lišit. 

Energie se počítá v Kcal nebo v KJ, kdy přepočet je velmi jednoduchý - 1kcal= 4,2Kj. Pro jednodušší orientaci se budeme nadále pohybovat v Kcal, ale je na každém jaké jednotky zvolí. 

Hodnoty BMR u můžů a u žen jsou velmi rozdílné - je to dáno tělesnou stavbou, hmotností a zastoupením tělesného tuku svalů (aktivní hmoty) a samozřejmě i věkem. Hodnoty se pohybují řádově od 1200 do 2000kcal. 

Výpočet

pro výpočet lze použít bioimpedanční přístroj nebo některý ze vzorců. 

Jako nejpřesnější se nám osvědčila 

Katch-McArdle Formula

BMR = 37O + (21,6 x tělesná hmotnost bez tuku)

Tělesná hmotnost bez ruku = Hmotnost - (Procento BF * Hmotnost).

výpočet je velmi přesný, ale pro jeho použití je nutné znát procento tělesného tuku - to zjistíte například na již zmíněném bioimpedančním měření.

tuto metodu používáme také v naší on-line kalkulačce pro výpočet makroživin.

Pokud neznáte hodnotu svého BF, pak zkuste 

Mifflin - St Jeor Formula

Muži
BMR = 10 x hmotnost (kg) + 6.25 x výška (cm) - 5 x věk (roky) + 5

Ženy
BMR = 10 x hmotnost (kg) + 6.25 x výška (cm) - 5 x věk (roky) - 161.

BMR - Energetický výdej

Jak s tím naložit?

Do celkového kalorického výdaje toho vedle BMR zasahuje ještě daleko více, NEAT, fyzická aktivita, psychika atd. o tom si povíme někdy příště, nicméně pro nás platí jedno zásadní doporučení:

V případě, že snižujete kalorický příjem (pokoušíme se o redukci), tak by jsme nikdy neměli dlouhodobě jít pod hodnotu BMR. 

Optimální kalorický deficit je velmi individuální záležitostí a je potřeba s tím zacházet velmi opatrně a pokud se v problematice zcela neorientujete doporučujeme odbornou konzultaci případně spolupráci s výživovým poradcem. 

Superpotraviny

AktivniSport.cz - Superpotraviny