602 546 184
E - MAIL: info@aktivnisport.cz

Břetislav Brodský
České Budějovice

Termíny kurzů

Na rok 2016 pro Vás p?ipravujeme následující kurzy

Když má termín dv? data tak první je hlavní datum kurzu a druhé je záložní pro p?ípad špatného po?así nebo pokud by se na n?koho nedostalo z d?vodu velkého zájmu v prvním termínu.

1.

2.

3.

27.-29.4.2018 ?erven/?ervenec  zá?í 
5. -6. 5. 2018 dle dohody dle dohody

Kurz standardn? za?íná v pátek odpoledne(po práci) a pokra?uje b?hem víkendu. 

Pokud jste skupina 3 a více osob, ur?it? nás kontaktujte a operativn? p?ipravíme kurz v termínu dle Vašich požadavk? a našich možností.

D?ležité info: Vašemu kurzu a následnému seskoku musí p?edcházet léka?ská prohlídka u pov??eného leteckého léka?e. Jejich seznam je k nahlédnutí na stránkách http://www.caa.cz/ nebo v ?. Bud?jovicích nov? na www.leteckylekar.cz. Prohlídku si vy?i?te minimáln? týden p?ed kurzem. Bez platné prohlídky se nelze do kurzu p?ihlásit.

Tak jdete do toho?

 • Máte-li prohlídku a chcete si s námi dohodnout termín kurzu, tak nás ihned
  KONTAKTUJTE.
 • Kontaktujte nás i v p?ápad? jakékoli nejasnosti nebo dotazu.

Full Servis

  • 01 / Bezpečnost na 1. místě

   Bezpečnost je absolutně na prvním místě. Chceme, abyste si vždy odnesli jen pozitivní zážitky.

  • 02 / Zkušení instruktoři

   Naši instruktoři jsou velmi zkušení a samozřejmě jsou držiteli akreditovaných licencí v oboru.

  • 03 / Zajištění výstroje

   Veškerou výstroj Vám zajistíme v té nejlepší kvalitě.

  • 04 / Pojištění

   Na přání Vám zařídíme úrazové pojištění.

  • 05 / Super zážitek

   Pokud vyzkoušíte některou z nabízených akcí, určitě nebude litovat.