608 165 517
E - MAIL: info@aktivnisport.cz

Břetislav Brodský
České Budějovice

Kurz Instruktor Skalního lezení

Ve spolupráci se školícím střediskem SportBP pro Vás připravujeme akreditovaný Kurz Instruktor Skalního lezení. Kurz proběhne na přelomu září a října 2018 v na skalách u Bechyni.

Výstup

Instruktor skalního lezení BP SPORT (platnost osvědčení je bez časového omezení), licence má obecnou platnost, je platná pro školská, zájmová a komerční zařízení. Kurz instruktora skalního lezení mohou absolvovat pouze účastníci starší 18 let.

AktivniSport.cz - kurz instruktor skalního lezení

Využití licence

Licence Instruktor skalního lezení BP SPORT má obecnou platnost. Z právního hlediska je možné vyučovat s touto licencí ve všech oblastech: v komerční sféře, v neziskových organizacích, ve školství (základní a střední školy, školská zájmová zařízení – např.: domy dětí a mládeže a střediska volného času, školská výchovná a ubytovací zařízení, školská zařízení pro ústavní výchovu). Samozřejmě získání brigády či zaměstnání instruktora skalního lezení je možné vždy na základě jednání se zaměstnavatelem.

Podmínky pro účast na kurzu pro instruktory skalního lezení

Podmínkou účasti na Kurzu instruktora skalního lezení je úspšné absolvování Kurzu pro instruktory lezení na umělých stěnách našeho střediska vzdělávání, nebo po dohodě i jiného kurzu. Pokud jste tento kurz neabsolvovali, využijte nabídky podzimních termínů a skalní kurz pro Vás opět otevřeme v prvním pololetí příštího roku. 
Tento kurz může absolvovat pouze osoba starší 18 let. 

sportBP

Program kurzu instruktor skalního lezení

Teoretická část:

Historie, současnost, druhy a formy v skalního lezení, metodika výukového procesu, vedení výuky skalního lezení, technika skalního lezení, různé druhy skalních terénů, technika uzlování, navazování, jištění, zachycení pádu, slaňování, spouštťní spolulezce, vytvoření stanoviště, výstup po laně, záchrana a bezpečnost, výběr lezeckých cest, obtížnostní stupnice a další důležitá témata této oblasti. Výstroj a výzbroj, doplňky, údržba, kontrola, opravy vybavení a další důležitá témata této oblasti. Techniky, pravidla a materiálové zajištění pro výstupy ve skalním terénu.

Praktická ?ást

Metodika výuky, vedení výuky lezení na přírodních stěnách, technika skalního lezení, technika uzlování, navazování, jištění, postupové jištění, zachycení pádu, slaňování, spouštění spolulezce, vytvoření stanoviště, práce na stanovišti, výstup po laně, záchrana a bezpečnost.

Lektor kurzu: Břetislav Brodský

 

Termín a místo konání kurzu: 

29.- 30.9. a 6. - 7.10.2018 v Bechyni

- jedná se o jeden kurz - 4 dny, který je rozdšlen do 2 víkendových výukových bloků.

Cena: 3500,- Kč (v ceně je zahrnut organizační a účastnický poplatek, zkoušky a vydání licence)

Pro přihlášení použijte online přihlášku BP sport

nebo vyplňte a zašlete přihlášku we formátu word na adresu info@aktivnisport.cz