602 546 184
E - MAIL: info@aktivnisport.cz

Břetislav Brodský
České Budějovice

Kurz Instruktor lezení na umělé stěně 2018

Ve spolupráci se školícím střediskem SportBP pro Vás připravujeme akreditované Kurzy Instruktor lezení na umělé stěně. Kurzy proběhnou na podzim 2018 v Praze, Brně a v Písku.

Kurz pro instruktory lezení na umělých stěnách

Využití licence instruktor lezení na umělých stěnách

Licence Instruktor lezení na umělých stěnách má obecnou platnost. Z právního hlediska je možné vést lekce s touto licencí ve všech sférách: v komerční sféře, v neziskových organizacích, ve školství (základní a střední školy, školská zájmová zařízení – např: domy dětí a mládeže a střediska volného času, školská výchovná a ubytovací zařízení, školská zařízení pro ústavní výchovu). Samozřejmě získání brigády či zaměstnání instruktora lezení na umělých stěnách je možné vždy na základě jednání se zaměstnavatelem.

Podmínky pro účast na kurzu pro instruktory lezení na umělých stěnách

Pro účast předpokládáme základní znalosti lezení a jištění. Není požadována žádná výkonnost, ale stačí umět bezpečně jistit a lézt na prvním konci lana.  Tento kurz může absolvovat pouze osoba starší 18 let.

AktivníSport.cz - instruktorský kurz

Program kurzu instruktor lezení na umělých stěnách

Teoretická část:

Historie, současnost, druhy a formy v lezení na umělých stěnách, bezpečnost a první pomoc, právní problematika, věková specifika, tvorba tréninkových programů, doplňovací posilovací a protahovací cvičení, strava, pitný režim, výstroj, výzbroj a její údržba, obtížnost, stupnice, bezpečnost, stavba umělé stěny, stavba lezeckých cest.

Praktická část

Praktická výuka - stavba lezeckých cest, technika lezení, uzlování, navazování, jištění, zaseknutí jistící pomůcky, slaňování, bouldering, spouštění spolulezce, doplňovací posilovací a protahovací cvičení.

Lektor kurzu: Břetislav Brodský

Místo a termíny konání kurzu: 

I: 10. – 11.11. a 24. – 25.11.2018 v Brně.
II: 17. – 18.11. a 8. – 9.12.2018 v Praze.
III: 1. – 2.12. a 15. – 16.12.2018 v Písku.

- jedná se vždy o jeden kurz 4 dny, který je rozdělen do 2 bloků.Cena: 3400,- Kč (v ceně je zahrnut organizační a účastnický poplatek, zkoušky a vydání licence)

sportBP

  


Pro přihlášení použijte online přihlášku BP sport

nebo vyplňte a zašlete přihlášku we formátu word na adresu info@aktivnisport.cz