608 165 517
E - MAIL: info@aktivnisport.cz

Břetislav Brodský
České Budějovice

Kurz Instruktor lezení na umělé stěně v Písku a v Táboře

Ve spolupráci se školícím střediskem SportBP pro Vás připravujeme akreditovaný Kurz Instruktor lezení na umělé stěně. Licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. Kurz proběhne v napodzim 2016 Písku a v Ostravě

Základní kurz pro instruktory lezení na umělých stěnách

Výstup: Instruktor lezení na umělých stěnách, licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. Tento kurz může absolvovat pouze osoba starší 18 let. Účast na kurzu není dále nijak omezena.
Program kurzu: Historie, současnost, druhy a formy v lezení na umělých stěnách, bezpečnost a první pomoc, právní problematika, věková specifika, tvorba tréninkových programů, doplňovací posilovací a protahovací cvičení, strava, pitný režim, výstroj, výzbroj a její údržba, obtížnost, stupnice, bezpečnost, stavba umělé stěny, technika lezení, uzlování, navazování, jištění, zaseknutí jistící pomůcky, slaňování, bouldering, spouštění spolulezce a stavba lezeckých cest.
Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT

Lektor kurzu: Břetislav Brodský a kolektiv

Místo a termín konání kurzu: 

I.: 15. - 16.10. a 5. - 6.11.2016 v Táboře.

II: 3. - 4.12. a 17. - 18.12.2016 v Písku.

- jedná se vždy o jeden kurz 4 dny, který je rozdělen do 2 bloků.Cena: 3400,- Kč (v ceně je zahrnut organizační a účastnický poplatek, zkoušky a vydání licence)

sportBP  Podrobné informace o "Základním kurzu pro instruktory lezení na umělých stěnách"

Využití licence instruktor lezení na umělých stěnách

Licence Instruktor lezení na umělých stěnách má obecnou platnost. Z právního hlediska je možné vést lekce s touto licencí ve všech sférách: v komerční sféře, v neziskových organizacích, ve školství (základní a střední školy, školská zájmová zařízení – např: domy dětí a mládeže a střediska volného času, školská výchovná a ubytovací zařízení, školská zařízení pro ústavní výchovu). Samozřejmě získání brigády či zaměstnání instruktora lezení na umělých stěnách je možné vždy na základě jednání se zaměstnavatelem.

Podmínky pro účast na kurzu pro instruktory lezení na umělých stěnách

Účast na školení není vyjma věku nijak omezena. Přijetí do kurzu není vyjma věku nijak omezeno. Tento kurz může absolvovat pouze osoba starší 18 let. Jinak se našeho kurzu se může zúčastnit prakticky kdokoliv.

Program kurzu instruktor lezení na umělých stěnách

Teoretická část:

Historie, současnost, druhy a formy v lezení na umělých stěnách, bezpečnost a první pomoc, právní problematika, věková specifika, tvorba tréninkových programů, doplňovací posilovací a protahovací cvičení, strava, pitný režim, výstroj, výzbroj a její údržba, obtížnost, stupnice, bezpečnost, stavba umělé stěny, stavba lezeckých cest.

Praktická část

Praktická výuka - stavba lezeckých cest, technika lezení, uzlování, navazování, jištění, zaseknutí jistící pomůcky, slaňování, bouldering, spouštění spolulezce, doplňovací posilovací a protahovací cvičení.

Přihláška do kurzu instruktor lezení na umělých stěnách

Příjem přihlášek a informace Břetislav Brodský, 602546184, info@aktivnisport.cz Přihláška ve formátu MS WORD - viz. formulář přihlášky

Chcete vědět víc?

  • Nebo se chcete rovnou přihlásit
  • Zaregistrujte se v našem kontaktním formuláři
    Napište nám.
  • Ozveme se zpět a domluvíme podrobnosti

  • (65.536KB)